Multitasking

Multitasking gjør deg mindre effektiv og mer stresset

The following is an excerpt.

Når du multitasker hopper du fra den ene til den andre oppgaven, og stressnivået øker.

Les mer