Bedre møter

Rett på sak i møter

The following is an excerpt.

Kom til poenget når du skal presentere noe under et møte. Får du folk med deg, kan du alltids komme tilbake til detaljer og bakgrunn.

Les mer